Sabies que el bilingüisme potencia la intel·ligència?

País del Mar
Publicat en Novembre 05, 2018, 10:46 am
4 mins

El bilingüisme és un fet normalitzat en tot el món. Molt més del que la gent pensa. A la configuració geogràfica i històrica de cada territori sempre li ha seguit el moviment de les llengües com una manera d’entendre el món que envolta els habitants d’eixe mateix espai. Podríem dir que el fet bilingüe és un fet mil.lenari en bona part del món. Fins i tot en els temps actuals, es podria manifestar que cada vegada és més infreqüent trobar la situació de monolingüisme.

Una de les qüestions que més preocupa en l’educació dels fills és l’aprenentatge de més d’una llengua. Sabem que açò afavorirà les seues possibilitats laborals en un món competitiu, on és important distingir-se.

Així doncs, la moda del bilingüisme fa ja temps que va arribar a les escoles. No obstant açò, fins a no fa gaire temps no estaven clares les conseqüències intel·lectuals de créixer coneixent més d’una llengua. Es pensava que aquelles persones que creixien en entorns multilingües tenien majors dificultats acadèmiques.

Avui dia, podem veure com açò no solament no és cert, sinó que, bàsicament, és al contrari. José Antonio Marina, filòsof i pedagog, molt involucrat en temes d’aprenentatge i talent, afirma en un article que, en utilitzar un idioma, l’altre està també actiu, la qual cosa força al cervell a haver d’estar constantment decidint entre l’un i l’altre, i açò reforça les funcions executives.

Les funcions executives són la memòria de treball, atenció selectiva, planificació i autocontrol, és a dir, totes aquelles funcions considerades bàsicament humanes. No hi ha cap altra espècie que semble donar mostres d’un desenvolupament semblant de tals capacitats. I, cerebralment, estan localitzades en l’escorça prefrontal, que és la part més nova en el desenvolupament filogenètic.

Queda clar, doncs, que quan un xiquet creix en entorns bilingües, la seua capacitat intel·lectual es veu reforçada per la constant engegada de les seues funcions executives. El bilingüisme també afavoreix la seua flexibilitat mental i la seua facilitat per a aprendre un tercer idioma. Encara queda per davant molta recerca sobre aquest tema, atès que ara mateix hi ha xiquets que creixen envoltats no per dos idiomes, sinó per tres o quatre. Caldrà veure fins a quin punt el plurilingüisme pot resultar positiu. Però sembla obvi pensar que, a major enriquiment lingüístic, major flexibilitat mental i millor capacitat d’adaptació a entorns canviants. La qual cosa també és intel·ligència.

Finalment, una altra qüestió que val la pena destacar és el fet que, quan parlem de bilingüisme, no ens estem referint només a aquells casos en els quals el xiquet aprèn la seua llengua materna més una estrangera, sinó principalment a aquells xiquets que viuen en poblacions bilingües on es parla més d’un idioma i pot ser que un d’ells no estiga massa estès a nivell mundial. Els esmentats beneficis de criar-se amb dos idiomes afectarien també aquests xiquets i els predisposarien a una major facilitat per a aprendre’n d’altres.


Font: Aitta Foto: Picsea on Unsplash

País del Mar
País del Mar és el nom editorial de les magazines: BIONAUTES, NEMO, POSIDONIA i BARBARIA. Comença a editar l'1 d'agost de 2018.

Envía un comentari

  • (No publicat)