La Fundació Sambori llança les bases per participar en el certamen de literatura en valencià

País del Mar
Publicat en Octubre 29, 2018, 5:23 pm
7 mins

  • El termini de presentació d’obres finalitza el 8 de febrer de 2019.
  • La Fundació Sambori editarà un llibre amb els treballs guardonats en cada categoria.
  • Documents per participar en el 21 Premi Sambori: bases, full de participació i acta de centre.
  • Més informació en www.sambori.net


La 21a edició del Premi Sambori arriba als centres educatius. La Fundació Sambori impulsa aquest concurs de literatura amb l’objectiu de promoure la creació literària i el desenvolupament creatiu, així com difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar.

El concurs vol incentivar els infants i els joves a desenvolupar el seu talent creatiu i literari, per aquesta raó, el Premi Sambori s’adreça a l’alumnat de totes les etapes educatives: Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes, Escoles Oficials d’Idiomes i a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

Els treballs podran anar acompanyats d’il·lustracions, que també seran avaluades. Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure. Els premis tenen diferents dotacions econòmiques segons les categories i modalitats.


Termini de lliurament de les obres


El termini de presentació de les obres finalitza el 8 de febrer de 2019. La participació en aquest certamen es basa en tres fases: la primera és la fase de Centres, en la qual l’alumnat escriu a l’aula el seu conte, l’equip docent tria tants treballs com aules hi haja en cada cicle i el responsable de centre lliura els treballs seleccionats, acompanyats del full de participació i de l’acta de centre, a la Comissió Organitzadora de la Trobada d’Escoles en Valencià de la comarca. En la fase Trobades, un jurat de la comarca determinarà quines són les obres guanyadores per modalitat.

Les obres guardonades de la fase comarcal del concurs Sambori tindran com a premis lots de llibres i material escolar, excepte en les modalitats col·lectives, en què el premi consistirà en material per a l’aula. La Comissió Organitzadora de la Trobada de la comarca s’encarregarà de definir l’acte del lliurament de premis i haurà d’enviar els treballs guanyadors, les actes i els fulls de participació a la Fundació Sambori, abans del 5 d’abril de 2019, a fi de poder concórrer en la fase final del Premi Sambori.

 

La fase final


Entre tots els treballs de la fase Trobada s’atorgaran tres premis per categoria, que seran guardonats en una menció honorífica i material escolar.

El primer premi de cada cicle serà distingit amb un viatge lúdic i cultural de dos dies per al guanyador o la guanyadora a més de dos acompanyants. Les modalitats col·lectives d’Infantil, Primer Cicle de Primària i Necessitats Educatives Especials seran premiades amb material escolar.

El veredicte del jurat, format per persones del món literari, educatiu i cultural, es farà públic durant el mes de maig i les obres guanyadores formaran part d’un llibre.

Col·lecció l’Arc de Sant Martí


El concurs pren especial rellevància pel fet que les obres guanyadores dels diversos premis s’editaran en un llibre conjunt, sota la col·lecció “L’Arc de Sant Martí”. Aquesta iniciativa, que es va engegar fa 21 anys, permet reconéixer i fer valdre la feina dels participants i els anima a esforçar-se i a prendre part en el certamen.

 

Es regirà d’acord amb les següents bases:

1. El concurs serà de creació literària, i el treball podrà anar acompanyat d’il•lustracions que també seran avaluades.

2. Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure.

3. L’extensió màxima serà de:
Formació Persones Adultes i EOI ………. 5 pàgines
Batxillerat i Cicles Formatius ………. 5 pàgines
Primer i Segon Cicle d’ESO ………. 4 pàgines
Segon i Tercer Cicle de Primària ………. 3 pàgines
Primer Cicle de Primària ………. 2 pàgines

A més, en Primer Cicle de Primària es podrà participar a nivell d’aula. En Educació Infantil només es podrà participar a nivell d’aula. Es poden utilitzar un màxim de 10 cartolines o fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. Es valorarà la intervenció de l’alumnat, tant en el text com en les il·lustracions i presentació final del treball. Es podrà adjuntar una explicació metodològica, pedagògica, didàctica… per poder accedir al Premi Empar Granell al millor projecte didàctic dels treballs d’infantil.

En el cas de l’alumnat de Necessitats Educatives Especials hi haurà dues modalitatsindividual, amb una extensió màxima de 4 pàgines; i d’aula, en la qual es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. En ambdós casos s’adjuntarà una explicació metodològica, pedagògica, cicle al qual pertany… i tota aquella informació que considereu pertinent.

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació, degudament complimentat, adjunt a aquestes bases. I no s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre en el treball original.

6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.

7. El termini de presentació serà el dia 8 de febrer de 2019.

8. Els treballs que no complisquen íntegrament aquests requisits seran desqualificats.

9. La decisió dels jurats serà inapel·lable.


Fonts: Escola Valenciana – Sambori Foto: Pixabay

País del Mar
País del Mar és el nom editorial de les magazines: BIONAUTES, NEMO, POSIDONIA i BARBARIA. Comença a editar l'1 d'agost de 2018.

Envía un comentari

  • (No publicat)