La Draga de Banyoles declarada ben cultural d’interés nacional

País del Mar
Publicat en Agost 02, 2018, 9:51 am
2 mins

El poblat neolític de la Draga és un jaciment arqueològic que correspón a un asentament d’una de les primeres comunitats campesines del nord-est peninsular ibèric. Es tracta d’un poblat del neolític antic datat entre el 5.324 i el 4.900 a.C i localitzat en el costat oriental de l’estany de Banyoles.

Una part del jaciment, l’antiga platja neolítica, està actualment sota les aigües del llac, mentres que les altres zones excavades estàn en terra ferma.

El jaciment de la Draga s’enmarca en el període històric del neolític antic cardial (segona meitat del VI mil.leni). La duració del establiment fou d’uns 400 anys, encara que les causes del seu abandó no estàn clares, es creu que es va abandonar per l’esgotament dels recursos de la zona.

Importancia del jaciment

  • La excel.lent conservació de les estructures constructives de les vivendes (inexistents en la majoría de jaciments de la mateixa cronología)
  • La conservació de tots els materials arqueològics entre els que destaquen les ferramentes fetes amb fusta: arcs, falçs, mànecs, mobiliari, cistelles, utensilis personals (pintes, agulles).
  • La conservació de: gots ceràmics, eines de sílex, utensilis fets amb banyes, molins, objectes d’ornaments com a braçalets fets amb marbre. També s’han recuperat restes dels primers animals domesticats i restes de llavors.
  • Les restes conservades d’aquest poblat destaquen per la seva antigüetat, és l’únic poblat neolític d’ambient lacustre de la Península Ibèrica i un dels més antics de l’Europa mediterrànea.
  • Es tracta d’un assentament al aire lliure amb una certa continuitat d’ocupació i de l’estratigrafía conservada.

La declaració de ben cultural d’interés nacional estableix que les intervencions en la zona arqueològica declarada requeriràn l’autorització previa del Departament de Cultura per a les actuacions com anivellació de terrenys, plantada i arrencada d’arbres, remocions i excavacions del terreny per a qualsevol classe d’instal·lacions que afectin al subsòl i que superin els 3 centímetres de gruix des de la cota del terreny, o qualsevol afectació del fons subaqüàtic.


Fonts:

Museusdebanyoles
La Vanguardia


Foto:

bcncatfilmcommission

País del Mar
País del Mar és el nom editorial de les magazines: BIONAUTES, NEMO, POSIDONIA i BARBARIA. Comença a editar l'1 d'agost de 2018.

Envía un comentari

  • (No publicat)